Z kodem: REGENERACJA rabat -15% na pielęgnację włosów

Szukaj

Zwroty i Reklamacje

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś Konsumentem - przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy można odstąpić przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez wiadomość elektroniczną e-mail przesłaną na adres: office@fitoskincare.com lub pisemną przesłaną na adres ul. Zwierzyniecka 1/1, 15-312 Białystok.

Od umowy można odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zwracaną rzecz należy zwrócić niezwłocznie na adres: ul. Zwierzyniecka 1/1, 15-312 Białystok, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Zwracany produkt przesyłany jest na koszt kupującego.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zostaną zwrócone niezwłocznie, w terminie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Ciebie kartą płatniczą - dokonamy zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

W przypadku zakupienia wadliwego towaru, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: office@fitoskincare.com lub drogą pocztową na adres ul.Zwierzyniecka 1/1, 15-312 Białystok

Reklamowany towar należy wysłać na adres: ul. Zwierzyniecka 1/1, 15-312 Białystok

W związku z wadą możesz żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Reklamację należy zgłosić w ciągu 7 dni od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj